Regulamin sklepu

Kolory Twojej Urody

 

Informacje Ogólne

1. Składając zamówienie, Klient zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.2. Przyjmowaniem, potwierdzaniem oraz realizacją zamówień złożonych przez Klienta zajmuje się firma Grupa Jardo sp. z o.o. zwana w dalszej części Administratorem.

Dane Administratora:Grupa Jardo sp. z o.o.ul. C.O.P. 8A, 27-400 Ostrowiec ŚwiętokrzyskiNIP: 6612383461, KRS: 0000940505

3. Sklep internetowy Kolory Twojej Urody Paulina Furtowicz zwany dalej Sklepem, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.kolorytwojejurody.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.4. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.6. Sklep przyjmuje zamówienia złożone na stronie sklepu internetowego, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.7. Sklep zastrzega sobie możliwość wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.8. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia będą potwierdzane przezAdministratora najpóźniej po trzech dniach roboczych od dnia złożenia zamówienia.9. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w złożonym przez Klienta zamówieniu, nie nastąpi jego potwierdzenie przez Administratora. Klient podczas rejestracji w Sklepie jest zobowiązany do podania adresu e-mail, pod którym możliwe będzie potwierdzenie przez Administratora złożonego zamówienia oraz numeru telefonu kontaktowego wraz z numerem kontaktowym.10. Dane osobowe, które podaje klient (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktujemy jako informacje w najwyższym stopniu poufności i nikt z zewnątrz nie ma do nich dostępu, nie są one udostępniane żadnym osobom trzecim, firmom ani organizacjom.11. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb zawarcia i realizacji umowy w ramach sklepu internetowego www.kolorytwojejurody.pl12. Zgodnie z wymogami RODO z dnia 15 maja 2018 r. każdy Klient ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia, a także prawo do zaprzestania ich przetwarzania, co należy zgłosić w formie pisemnej/mailowej.

 

Procedura Składania, Potwierdzania i Realizacji Zamówień

1. Chcąc złożyć zamówienie w Sklepie, Klient powinien postępować według poniższej procedury:a) zarejestrować się w Sklepie lub zalogować się w Sklepie, używając w tym celu loginu oraz hasła;b) wybrać odpowiedni produkt oraz wpisać żądaną ilość w koszyku Klientac) wybrać sposób dostawy (tylko towary w formie fizycznej) oraz zapłaty za zamówienie;d) złożyć zamówienie na wybrany towar – tylko kompletne i prawidłowo wypełnione zamówienia będą realizowane;e) oczekiwać na potwierdzenie pocztą elektroniczną przyjęcia zamówienia, a następnie przyjęcia zamówienia (po wpłynięciu wpłaty na konto) do realizacji.2. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient potwierdza zawarte w nim dane jako prawdziwe.3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie mailem zamówionych towarów.4. Czas realizacji zamówienia wynosi od dwóch do siedmiu dni roboczych (w przypadku towarów, które są dostarczane w formie fizycznej)

 

Reklamacje Dotyczące Towarów i Usług

1. Sklep Kolory Twojej Urody Paulina Furtowicz jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umowa sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: admin@kolorytwojejurody.pl. Sklep Kolory Twojej Urody Paulina Furtowicz zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.3. Sklep Kolory Twojej Urody Paulina Furtowicz nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.4. Reklamacje ilościowe w dostawach należy zgłaszać w ciągu 48h.5. W przypadku stwierdzenia wad towaru po odbiorze przesyłki, Kupujący – w celu złożenia reklamacji – proszony jest o wypełnienie Formularz odstąpienia od umowy i reklamacji. Nie jest to jednak warunek konieczny do uznania reklamacji.6. Reklamacja może polegać na:        1. żądaniu doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z Umową przez nieodpłatną naprawę albo wymiany na nowy,        2. domaganiu się stosownego obniżenia ceny albo odstąpienia od Umowy wraz ze zwrotem uiszczonej ceny.7. Jeżeli Sprzedawca otrzymał od Klienta żądanie reklamacji i nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.8. Sprzedawca odpowiada względem Klienta za niezgodność towaru z Umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem miesiąca od wydania tego towaru Klientowi, termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.9. Celem rozpatrzenia reklamacji towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć na adres Sprzedawcy reklamowany towar wraz z, jeśli to możliwe, dowodem zakupu. Wysyłka płatna za pobraniem nie jest akceptowanym sposobem dostarczenia towaru do Sprzedawcy. Klient wysyła przesyłkę na swój koszt. Po ewentualnym zaakceptowaniu reklamacji – koszt ten zostanie zwrócony razem z poniesionymi kosztami towaru.10. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od Umowy – pełną należność za reklamowany produkt.11. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca zwraca Klientowi koszty wysyłki towaru (od Sprzedawcy do Klienta), jak również bezpośrednie koszty zwrotu towaru (od Klienta do Sprzedawcy) i ewentualnej ponownej jego wysyłki (od Sprzedawcy do Klienta), przy czym koszty zwrotu towaru pokrywane będą po ich udowodnieniu oraz do wysokości niezbędnej do zwrotnego dostarczenia towaru w granicach zwyczajowo przyjętych przy towarach tego rodzaju.12. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, koszty przesyłki ponoszone będą przez Klienta.

 

Odstąpienie Od Umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

  • Art. 33  Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez          przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  • Art. 34. 2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba, że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub niepoinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

2. Do zachowania terminu, o którym mowa pkt. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na:adres e-mailowy admin@kolorytwojejurody.pl.lub adres korespondencyjny:

Kolory Twojej Urody Paulina Furtowicz

ul. Sandomierska 26a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

3. Koszt odesłania Towaru obciąża konsumenta.4. Zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone w stosunku do produktów zapieczętowanych, które po otwarciu nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych. Otwierając opakowanie zawierające kosmetyk, zwrot towaru nie będzie możliwy z uwagi o ochronę zdrowia.

 

Anulowanie Zamówienia

1. W przypadku konieczności anulowania zamówienia bardzo prosimy o niezwłoczny kontakt drogą elektroniczną i telefoniczną.2. Zamówiony towar wysyłamy w momencie zaksięgowania właściwej kwoty na koncie sklepu Kolory Twojej Urody Paulina Furtowicz.